Neem contact op met Speeltuinvereniging Nieuwendam

Neem contact op met Speeltuinvereniging Nieuwendam voor meer details over ons werk en hoe je zelf deel kunt nemen.

Monnikendammerplantsoen 12a

020 – 6362282

  • Facebook
IMG_0648_edited.jpg
 

Bestuur

Voorzitter

Harry Wezeman                               voorzitter@spvnieuwendam.nl.          tel. 06-27081574

Penningmeester

Corrie van Ekris                               corrie@corrievanekris.nl                       tel. 06-12681681

Secretaris

Frans Kooistra                        secretaris@spvnieuwendam.nl           tel. 06-11214567

Kantine beheer / 2de penningmeester

Joris Brandenburg                          joris.brandenburg@gmail.com           tel. 06-22841463

Assistent Kantinebeheer

Fred Haarmann                              fredhaar@kpnplanet.nl                         tel. 06-20966395

Bestuurslid

Yvonne Wezeman                        yvonne.wezeman@upcmail.nl             tel. 06-53972258

 

Info

Algemene info en vragen              info@spvnieuwendam.nl                     tel. 020-6362282

Ereleden                                           Dhr. G.G. de Schepper

                                                           Mevr. C. Piet-Dolman

Contributie                                       € 17,50 per kalenderjaar per gezin

Bankrekening                                  NL05 INGB 0004 8714 64                       tnv Speeltuinvereniging Nieuwendam

Kamer van Koophandel                 40535390